12 Ocak 2009 Pazartesi

Bölüm I: TürkBirDev ve ÇalışmalarıTürkBirDev
1 - Hiç bir partiye mensup değildir, ama her partiden insan içerir
2 - Hiç bir gruba veya cemiyete bağlı değildir ama her gruba ve cemiyete açıktır
5 - Bir dernek değildir; vatan ve millet için çalışan her kişi, kuruluş ve derneklerin daha da başarılı olabilmeleri için katkıda bulunmayı amaçlayan bir topluluktur.

Temel Esaslar
Türk Birliğini (TB), Avrupa Birliğine geçerli bir seçenek olarak ortaya sunuyoruz. Bu düşünceyi iyi idrak etmek gerekmektedir. TB, Avrupa Birliğini ve/ya diğer uluslararası siyasi, ekonomik, dini oluşumları ve/ya hiç bir devlet(ler)i karşısına alan bir girişim değildir; aksine bu kurumlarla uyum halinde işbirliği yaparak hedefe ulaşması beklenen bir oluşumdur.

TBD, Türkiye’de, diğer bağımsız Türk devletlerinde ve/ya herhangi bir ülkede bulunan hiç bir derneğe, cemiyete, kuruluşa ve/ya partiye bağlı olmamakla birlikte, tüm dernek, kuruluş, cemiyet ve partilerden olan kişilere açıktır ve kucaklayıcıdır.

TBD, Türk Birliği’nin gerçekleşeceği inancındadır; bir araya gelmemizdeki amacımız Türk Birliği’nin nasıl ve ne şekilde 2107’ye kadar kurulabileceğini tartışmak ve bu yolda gereken çalışmları yapmaktır, dolayısı ile “neden, niçin kurulamayacağı “v.s. gibi olumsuz düşünce ve öneriler hiç bir toplantida değerlendirilmemekte ve tartışmaya açılmamaktadır.

TBD, Türk Birliği’nin kurulması için, aynı amacı taşıyan, konuya sıcak bakan ve/ya destekleyen diğer yerel kişi, kuruluş, dernek ve devlet birimleri ile işbirliği yaparak hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır. Değişik adlar altında, bölgesel veya dini birliklerin olabilirliliği konumuz dışındadır.

Çalışmalar nelerdir?
Türk Birliği’ne giden yolda olarak 4 çalışma belirlenmiş olup, tatbiki hali hazırda yapılmaktadır. Özet olarak bunlar:

· TürkBirDev Başarı Ödülü ve Proje Desteği: 7 Bağımsız Türk Devleti arasında Türk Birliği’nin kurulması için çalışmalar yapan kişi ve kurumları ödüllendirmekte, teşvik ve takdir etmekte ve projelerine destek olmaktadır. Daha geniş bilgi için: http://finance.groups.yahoo.com/group/TurkBirDev/database

· Türk Kültür Evi (TürKev): Kuruluşlar ve toplum önderleri arasında iletişim ve destek için ortam, Türk toplumu için yararlı etkinlikler yapan kişi ve kuruluşlara yer ve olanak sağlamaktadır. http://groups.yahoo.com/group/TurkKulturEvi/

TürKev, Türklerin, nerede olursa olsun, öncelikle mahalli olarak birlik sağlamaları ve güçlü bir toplum oluşturmaları gerekliliğinden doğmuştur. 2005 yılında Boston’da başlatılan bu proje çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak amacına ulaşmaya çalışmaktadır.

TürKev, Türk dernek ve kurum başkanlarının ortak toplantılar oluşturmalarını, toplum önderlerinin bir araya gelerek iletişim kurmalarını gerçekleştirmektedir. İletişim halinde olan başkanlar ve önderler aynı zamanda birbirlerine destek çıkmakta ve kendi etkinlikleri yanı sıra ortak etkinlikler de düzenleyebilmektedir. Bu yörel birlikteliklerin amaçlarına hizmet edecek ortak bir ağeli oluşturulması ve bir şemsiye kuruluş altında hayata geçirilmesi için de ayrıca çaba sarfedilmektedir.

Türklerin bulunduğu dış ülkelerin, Türkiye ve diğer Türk Devletlerinin her il ve/ya ilçesinde bir TürKev kurulması toplantılarda ele alınmalı ve öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gereken bir araç olmalıdır.

· Türk Girişimciler Odası: Üyelerimizin ekonomik olarak gelişmelerine katkıda bulunmak amacı ile girişimciler arası ağkur, ortam ve imkânlar yaratmaktadır; http://finance.groups.yahoo.com/group/Turkgirisimcilerodasi/

Çocuklara Eğitim ve Yârdim Derneği: (CoYder) Devletle el ele vererek özellikle ımkanların kıt olduğu bölgelerde eğitimi desteklemektedir. ( http://www.coyder.org.tr/)
Eğitim.. Eğitim.. Eğitim.. Her milletin önde gidebilmesi veya gidenlerle yarış edebilmesi için eğitime öncelik verilmesi gerekmektedir. Bireylerin eğitilmesini sadece devlete bırakmak, her şeyi devletten beklemek, görüldüğü gibi yeterli olmamaktadır. Devletlerimizin yetişemediği yerlere, eksik kaldığı konularda biz fertler olarak kolları sıvamalı ve taşın altına elimizi koymalıyız. ÇoYder bunun için bir örnektir. Toplantılarda ÇoYder tanıtımının yapılması ve yine kurulacak TürKev’leri ile birlikte devletle el ele vererek, ÇoYder'in şu anda yaptığını her il/ilçede nasıl gerçekleştirilebileceği gerekliliği konuşulmalıdır.

Bu listeye eklenmesi beklenen diğer çalışmalar ise şöyledir:
· Aylık dergi çıkartmak
· Radyo ve/ya haftalık TV programı yayınlamak
· TürkBirDev için bir merkez bina oluşturmak

Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozabiliriz.
Evet, bir hamle ile "Şah ve Mat " yapabiliriz. O hamlenin oluşturulabilmesi için,

— yörel birlikler,
— ekonomik güçlenme ve
— eğitim üzerinde yoğunlaşan çalışmalarımızı sürdürmeli ve ayni zamanda Türk Birliği’ni Türkiye ve diğer bağımsız Türk devletlerimizde gündeme oturtabilmeliyiz.

Nasıl katkıda bulunabilirim?
İleti topluluğumuzun 2003 yılında kuruluşundan bu yana çok söylenen bir söz "TürkBirDev sadece lafta kalmamalı, somutlaştırılmalıdır." olmuştur.

Bu sözü söyleyen ve TürkBirDev'in kurumlaşması için zamanı ve emeği ile katkıda bulunmak isteyen tüm arkadaşlara bir çağrı yapıyoruz; yakın gelecekte hayata geçeceğine inandığımız Türk Birliği’nin gerçekleşmesinde büyük payı olması beklenen TürkBirDev'in bulunduğunuz bölgelerde bir temsilciliğini kurmak için, sizleri taşın altına elinizi koymaya ve dolayısı ile kurucu üyeler olarak adlarınızı tarihe yazdırmaya davet ediyoruz.

Bu amaca ulaşmak için toplantılar yapılmalı ve bu toplantılara aşağıdaki niteliklere uyan kişiler davet edilmelidir.
1- Türk Birliği’ne ve bu birliğin gerçekleşebileceğine gönülden inananlar,
2- Türk Birliği’ne oluşmasında somut çalışmalar sergileyebilmek için zaman ve emek verebilecekler,
3- Türk Birliği ülküsünü herhangi bir dernek, cemiyet ve/ya partinin aracı haline getirmeyecek ve hatta bütün dernek, cemiyet ve partilerin üstünde tutabilecek kişiler,
4- Diğer kişi, kuruluş, dernek ve/ya devlet birimleri ile yaşadığınız ülke ve devletin kanunları ve ilkeleri çerçevesinde işbirliği yapabilecek, öbek ve ağellerimizde ayrıntılı bir şekilde anlatılan çalışmalarımıza katkıda bulunabilecek üyeler.

TürkBirDev’in “Türk Birliği” anlayışı
“Türk Birliği” sözü, çok değişik kişiler ve gruplar tarafından farklı manalarda kullanılmaktadır. En yaygın olanı, Türk Birliği’nin “Turancılık” olarak algılanmasıdır. Bu anlayış aşağıdaki bağlantıda görülen ve diğer benzer söz ve haritalarla ifade edilmeye çalışılmıştır. http://www.geocities.com/turan30/turkler.html

Diğer taraftan da son günlerde, “Türk Birliği”, Türkiye’deki değişik grup, dernek ve/ya partileri bir araya getirme çabasının adı haline gelmiştir. Dolayısı ile herhangi bir yanlış anlaşılmaya neden vermemek için TürkBirDev’in “Türk Birliği” anlayışı, bütün yazılarımızda ve sözlerimizde açık ve net bir şekilde sergilenmesi gerekmektedir.

Bu anlayış için en uygun;

Harita – Türkçenin değişik şiveleri ile konuşulduğu bölgeleri gösteren ve yabancı bir kaynak olan Frankfurt Üniversite’sinin oluşturduğu haritadır.

Sözler – “Gerekli ve 7 bağımsız Türk Devleti arasında gerçekleştirilebilir olan Türk Birliği kurulması için çalışmak.. “olmalıdır. Bunlar aynı zamanda, "Neden TürkBirDev?" gerçeğini anlatan iki önemli unsurlardır.

Mart 2003 yılından bu yana, verdiğimiz mesaj, Türk Birliği;
1- Gerekli ve
2- Gerçekleştirilebilir-dir

Gerekli olanı da, 2017’ye kadar gerçekleştirilebilir olarak öngörülen de 7 bağımsız Türk devleti arasında kurulacak bir birliktir. Dolayısı ile verilen mesaja zıt düşmemek için aynı harita ve aynı sözler her yerde ve her ilgili üyemiz, kurucu üyelerimiz, temsilcilerimiz tarafından kullanılmalıdır.

Yabancı kaynaklı harita üzerinde bulunan İngilizce kelimeler, Türkçeleri ile değiştirilebilirse çok daha uygun olacaktır.250 Milyondan fazla insanımızın değişik lehçeleri ile kullandığı Türkçe'nin günümüzde konuşulduğu bölgeler haritası'na bir bakınız!. Bir de lehçe farklılıklarını görmek için aşağıdaki tabloya bir göz atın; aynı dili konuştuğumuz 7 devlet 1 millet olduğumuz ne kadar aşıkar! Kaynak: http://titus.uni-frankfurt.de/didact/karten/turk/turklm.htm


Türkiye ve KKTC Türkcesi:
yakinda bakkal var mi?
bana bakkaldan ekmek getirir misin?
bir kilo seker istiyorum.
yarim kilo yemeklik yag verin.
unun kilosu kaça?


Azerbeycan Türkcesi:
bu yahinlarda erzag dukkani var mı?
dukandan mene corek getirersiniz mi?
hahiş edirem bir kilo gend verin.
yarim kilo kere yagi iştiyrem.
unun kilosu neceyedir?

Kirgiz Türkcesi:
cakin aynalada dukon barbi?
maga dukondon nan alip kelesizbi?
bir kilogram kant beringiz.
carim kilogram margarin bering.
undun kilogrami kanca?

Türkmen Türkcesi:
Golayda dükan barmı?
Mana dükandan çörek(nan) getirip bilersinizmi?
bır kilo şeker isleyarin.
yarım kilo nahar yagı berin.
unın kilosı naçe?

Kazak Türkcesi:
cakin cerde duken bar ma?
magan dukkennen bir nan alip kekesing be?
bir kilogram kant kerek.
carti kilogramtamak pisiratin may beringiz.
uning kilogrami kansa aksa?

Özbek Türkcesi:
yaqinda baqqol bormi?
menga baqqoldan non olib kelasizmi?
bir kilo sakar iştayman.
yarim kilo ovqatlik yog bering.
uning kilosi qanca?---------------------------------------

Neden bu harita?
1- Yabancı kaynaklıdır; hiç bir yabancı Türkler "abartıyor"diyemez.

2- Haritanın başlığı Türk Dilleri veya "Türkçenin Konuşulduğu Bölgeler" diye de çevrilebilir olması dolayısı ile biz bir topluluk olarak ve (düşüncelerimiz devletlerimizin açık siyaseti haline geldiğinde) devlet olarak, Türk Birliği’mize katılmak istemeyen, ama Türk topluluk ve unsurları barındıran diğer devletler üstünde toprak talebi bulunuyor gibi bir düşünce veya resim ortaya çıkmayacaktır.

3- Bu haritada her Türk Topluluğu olması dolayısı ile TürkBirDev'in her Türk topluluğuna ilgi duyduğunu göstermektedir ama aynı zamanda birliğin içinde, bugünün şartlarında sadece 7 bağımsız Türk devleti olabileceğinin altını çiziyor ve bunu biz ayrıca sözlerimiz ile de vurguluyoruz.

Burada, şunu da açıkça belirtmek isterim ki, gelecekte kuvvetli bir "Türk Birleşik Devletleri''mize, diğer Türk halk ve unsurları barındıran devletlerin kendileri üye olmak isteyeceklerdir. Yedi Kurucu Devletimizin oluşturacağı "Ortaklığa Katılım Belgesi"nde yer alacak ölçütler doğrultusunda bu başvuruların değerlendiriliyor olduğunu biz bugünden hayal edebilir, üye devletlerin 13 ve daha fazlasına çıkıyor olacağına, şimdiden bir not düşebiliriz.

7 Türk Devleti arasında Türk Birliği’nin oluşturulması için gereken atılımlar
Türk Birliği’nin 2017'ye kadar gerçekleştirilmesi için TBD olarak bizim gördüğümüz iki yol var:

1) Tabandan, halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşerek Türk Birliği için “EVET” diyecek vekilleri meclise seçmektir;

2) Halihazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve devlet başkanlarının Türk Birliği’ne “EVET” diyebilmelerini ve müzakerelere başlamalarını sağlamaktır.

Birinci yol, Türk devletlerinde yaşayan halkların bilinçlenmesi, birbirleri ile kaynaşması ve Türk Birliği’nin kendi kişisel ve milli çıkarlarına hizmet edeceğine inanması sonucu ortaya çıkacaktır.

İkinci yol ise, hâlihazırda Türk Birliği’ne inanan kişiler, topluluk ve kurumların yüksek çabaları ve milletvekillerine ve devlet adamlarına yapacakları siyasi baskı ve lobicilik ile mümkün olacaktır.

Türk Birliği’nin 2017’ye kadar gerçekleşmesi için, bu her iki yoldan aynı zamanda yürümeyi, yürüyen diğer kişi, topluluk ve kurumları desteklemeyi, TürkBirDev topluluğu olarak gerekli görüyoruz.

Türk Birliği’ne inanan ve gerçeğe dönüştürülmesi için çalışan kişi, topluluk ve kurumların öncelikli olarak kendi aralarında bir birlik (federasyon) kurmaları ve ortak alınan kararlar doğrultusunda hareket etmeleri, Türk Birliği sürecini muhakkak hızlandıracaktır. İlgili kişi, topluluk ve kurumlar arasında kurulabilecek bir birlik, 7 Türk devleti arasında kurulabilecek bir birliğin ilk işareti olacaktır.

TürkBirDev Topluluğu, Avrupa Birliği şeklinde fakat Türk milletine özgü bir birliğin 2017'ye kadar 7 Türk devleti arasında gerçekleşebileceğinin gayet olasılıklı olduğu inancındadır. Kişiler, topluluklar ve kurumlar arasında gerçekleştirilmesi gereken bir “birlik” de aynı şekilde olmalı, halihazırda işleyen kurumların “birlik” çatısı altında bağımsızlıklarının devamına özen gösterilmelidir.

Türk Birliği’ne giden her iki yol için aşağıdaki harita sadece bir fikir verme açısından ele alınabilir; en doğru fikirler, Türk Birliği’ne inanan ve gerçekleşmesi için çalışan kişi, topluluk ve kurum temsilcilerinin bir araya gelmeleri ve beraber çalışmaları ile ortaya çıkacaktır. Topluluğumuz içinde bulunan birçok değerli arkadaşlarımızın halihazırda bu gayret içinde olduklarına inanıyor ve en kısa zamanda başarılarının meyvelerini görmeyi diliyorum.

Her siyasetçinin bir konu üzerinde karar almak için baktığı unsurlardan bir tanesi, kararın ona getirebileceği oy sayısıdır. Elimizde, belgelendirilmiş bir sayı var mı? Gerçekte, Türk Birliği’ne kaç kişi “EVET” diyor? Eğer ki, ciddi bir oy sayısını ortaya çıkartabilirsek, o zaman Türk devletleri başkanlarından, aşağıda yazılı olduğu şekilde bir istekte, "Türk Birliği’ne Çağrı”da bulunabiliriz.

Bu çagrı, başkanların bir atılım yapmalarının gerekliliğinin altını çizmektedir. Yapacakları atılım, Türk Birliği’ne “Katılım Ortaklığı Belgesi”nin hazırlanması ve bu belge çerçevesinde 7 bağımsız Türk devleti arasında müzakerelerin başlatılmasıdır.

Birliğin öncelikli MÜZAKERE MADDELERİ ise
1. 7 Türk devleti arasında vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı;
2. Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti;
3. Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti;
4. İktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme;
5. Ortak dış siyaset ve güvenlik;
6. Ortak savunma sanayi ve ordusu;
7. Türk Birliği “Merkez Bankası”nın oluşturulması şeklinde olabilir.
Katılım Ortaklık Belgesinde yer alacak koşullara uyum sağlayamayan devletler, elde edilecek vergi ve/ya diğer ortak kaynaklardan aktarılacak yardım paraları ile uyum sağlar hale getirilmelidir.

Burada en önemli başlangıç noktası, 7 Bağımsız Türk devletinden en azından dört tanesinin özel TB temsilcilerinin veya yetkili bakanlarının bir araya gelerek Türk Birliği konusunu müzakere etmeye başlamalarıdır. Gerisi, tabanda, halkın desteği sürdüğü süre içinde çorap söküğü gibi gelecektir.

Bu maddeler arasından, en azından madde 1'in “7 Türk devleti arasinda kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı” şu anda dahi yürürlüğe sokulması ve uygulanması mümkündür. Madde 1’in gerçekleşmesi ile birlikte tabanda halkımızın birbirleri ile kaynaşması, kişisel ve toplumsal yararlar sağlaması, Türk Birliği’ne ciddi bir arz ve dolayısı ile talep ortaya çıkartacaktır.

Bu yol haritasına ek olarak, bir imza kampanyasını www.turkbirligineevet.com ageli bağlantısında bulabilirsiniz. Ortaya çıkacak imzalarla birlik, Türk devlet başkanlarına TürkBirDev Topluluğu olarak resmi bir başvuruda bulunabilir, ileride imzaların çoğunluğuna ve niteliğine bağlı olarak gazetelerde tam sayfa ilanlar alınabilir.

Konu üzerinde ilgilinen arkadaşların yorumlarını bekler,

Türk Birliği yolunda Üstün başarılarıMızın devamını dilerim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder