14 Mayıs 2009 Perşembe

Ön Kapak


VCD


Arka Kapak
Teşekkür

Teşekkür
Öncelikle dünyanın her köşesinde yaşayan ve TürkBirDev davasına sahip çıkıp, atalarımızın Türk Birliği “hayali”ni gerçeğe dönüştürmek yolunda muhteşem bir kararlılıkla çalışan onbinlerce TürkBirdev üyesine ve arkadaşımıza teşekkürü bir borç bilirim.
Ayrıca ve özellikle bu kitabın ortaya çıkmasında ve / veya TürkBirDev çalışmalarında değerli katkıları olan, R. Doğukan Uzunkavak, Emin Altuğ Turan, H. Okan Balcıoğlu, Şaziye Çakıroğlu, Ragıp Sarı, Mehmet Özgür Demir, Dr. Mustafa Morkoyun, Mustafa Gökkaya, Murat Aktaş, Kamile Eda Arıtürk, İsmail Arabacı, İhsan Serin, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ali Özkan, Prof. Dr. Ata Atun, Umida Yusupova Özdemir, Parahat Y. Gylyjov, Kadir M. Türken, Recep Kurt, Dr. Armağan Büker, Hasan Mercik, Erkan Sevim, Levent Küçükçetin, Ali Haydar Öner, Sami Ünal, Halim Özdemir, Ahmet Aktaş, Gökhan Güneş, Hüseyin Sipahi, İsa Alemdağ, Mehmet Ali Sulutaş, Halis Şahin, Hande Özdinler, Dr. Kaya Büyükataman, Doç. Dr. Mustafa Özcan, Kemal Bozkurt, Hülya Yılmaz, Mücella Aslan, Aykut Aktaş, Nermin Gonca, Özcan Tuncel, Mustafa Şenalp, Sadık Dobra, Zerrin Alnar, Mehmet Aktaş, Bahri Özdemir ve adlarını buraya sığdıramadığım için aflarına sığındığım diğer arkadaş, dost ve yakınlarımı sevgi, saygı ve minnettarlıkla anar, verdikleri cesaretin, göstermiş oldukları gerçek sevginin ve inancın temellerini oluşturduğu bu calışmalar için en derin teşekkürlerimi sunarım.
Burada nasıl teşekkür edileceğini bilmediğim bir kitleden de söz etmek isterim. Bu kitle adsız ve sessizdir. Bu kitle insanları, yüreklerinde olan sevgiyle hergün birilerinin hayatlarına dokunurlar ve bu dokunuşları ile dokundukları kişileri bir ömür değiştirirler. Bu kitle insanları bazen öğretmen, bazen memur, bazen bir asker, bazen bir işçi, bazen bir akraba, bazen bir hoca, bazen önemli yerlerde görevli devlet adamı ve çoğu zaman da sokakta yürüyen sade bir vatandaş kılığındadır. Bunların ortak bir özelliği yüzlerindeki gülümseme, seslerindeki şevkat, uzattıkları ellerindeki samimiyet, gözlerinde parlayan insan aşkıdır. Bu kitle insanı, hiç bir karşılık beklemeden verirler sevgilerini. İşte bu kitle insanlarına ben ne kadar teşekkür etsem azdır çünkü bunlardan bir çoğu yaşantımın her döneminde benim hayatıma bir şekilde dokunmuşlar ve silinmeyecek muhteşem izler bırakmışlardır. Bu insanlar sadece bana değil, etrafında bulunan her kişiye bir şekilde dokunmuşlar, sevgileri ve yaptıkları fedakarlıklarıyla onları da etkilemişlerdir. İşte bizler bu kitlenin çocuklarıyız. Bizi bağlayan ve TürkBirDev yolunda yoldaş, davasında ülküdaş, topraklarında gardaş yapan bu kitlenin sevgisidir.
BirDev olmak kararlılığı ile ilerlerken içinde yoğrulmuş olduğunuz bu sevgiyi sizin de etrafa saçmanız, dokunduğunuz her kişinin üzerinde derin izler bırakmanız ve
BaşarılarıMızın devamı dileğimle.
Sefer Özdemir

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER SAYFA
Özet—Video Metni ………………...………………………………............….. 5
Bölüm I - TürkBirDev ve Çalışmaları ..……………………………...…... 9
TürkBirDev’in “Türk Birliği” anlayışı …..………………............…..… 12
Türk Birliği’nin oluşturulması için gereken atılımlar ..…….......…. 15
Bölüm II - Ben ne Yapabilirim? ………………………………………...... 17
Üniversite, ilçe, il, bölge ve ülke temsilcilikleri başkanlığı ......….. 20
Maddi Destek ve Başarı Ödülü Programı ……………………............ 22
Bölüm III - Yazı ve Mektuplar ………………………………………...… 23
Düşünceye Çağrı ……………………………………………........................ 24
Bayram kutlaması, ..ve imparatorlukların çarpışması (!)......…... 26
“Vatan Haini" ……………………………………………......................….... 28
Avrupa Birliği Ve Bir Aslanın Aşk Öyküsü ………………................ 31
Satranç Tahtasında Şah - Piyon ve Türkiye ……………........…….. 33
Yörede İstikrar İçin Güç Dengelerinde Türkmenler ve Kürtler. 35
Günahkar …………………………………………………….......................... 36
AMCA BEY, “Ben Sana Minnettar Değil…”….………….............….. 38
Bölüm IV Birliğe İlişkin Söz ve Şiirler ……………………..…………... 41
Bölüm V - Soru ve Yanıtlar ……………………………………......…….... 47
Bölüm VI - Öneri, Eleştiri ve Tepkiler ……………………………….... 63
Biz “Türkler”le sorun nedir (?) ve Yanıtları ………………..........…. 69
Toprak Gibi Olmak …………………………………………....................... 87
Bölüm VII - 7 Devlet 1 Millet ………………………………….....…….… 89
Bölüm Yazılarını Derleyenler ………………………………................... 90
Azerbaycan ………………………………………….. ………....................... 91
Kazakistan ……………………………………………………........................ 95
Kırgızistan ……………………………………………………....................... 101
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ………………………...........…….... 105
Özbekistan ……………………………………………………...................... 113
Türkiye ……………………………………………………......................….. 121
Türkmenistan …………………………………………......................……. 127
Son Söz …………………………………………………………...........….…… 132
Sefer Özdemir - Kısa özgeçmişi ………………………………….....….. 136

Önsöz

Önsöz


Güneşe doğru yükselen bir kartalın ruhuyla hazırlanan bu kitap, Türk milletinin 1000 yıllık sevdası olan bir ülkünün gerekli ve gerçekleştirilebilir şekli ile yeniden yapılanmasının bir çalışmasıdır.

Kitapta, AB’ye katılmak yerine, 7 Bağımsız Türk Devleti arasında bir Türk Birliği’nin kurulmasına önayak olmak için ortaya çıkan TürkBirDev Topluluğu’nun etkin olarak 2003’te başlatılan çalışmalarına yer verilmektedir. Bu ikinci baskıda devletlerimiz ile ilgili derlenmiş bilgi ve yorumların eklenmesi ile kitap, Türk Birliği’nin esaslı sorunlara gerçek ve kalıcı çözümleri nasıl getireceği sorusunu yanıtlamanın yanısıra, davayı güdenler için bir rehber vazifesi görmektedir.

İnternet iletişiminin yaygın bir şekilde kullanıldığının görüleceği sayfalarda dünyanın her köşesine yayılmış Türklerin, Türk Birliği yolunda bir şeyler yapmak için haykıran seslerini duyabilecek, bu seslere karşı yazılmış olumlu ve olumsuz tepkileri okuyabilecek, Türkleri ve içinde barındırdıkları gücü yeniden keşfedebileceksiniz.

“Önce hayal et ve inan, sonra çalış! Hayal gerçek olacaktır.” sözlerinin doğruluğu, elinizdeki kitabın her satırında, okudukça da sizin gözlerinizin önünde hayat bulacaktır.

Genel Bilgiler


Düzeltme
Umida Yusupova Özdemir
Şaziye Çakıroğlu
Berna Beşir
Baktiyar Tükeşov

Azerbaycan
Ragıp Sarı
Kamile Eda Arıtürk

Kazakistan
İsmail Arabacı

Kırgızistan
Şaziye Çakıroğlu

KKTC
Prof. Dr. Ata Atun

Özbekistan
Umida Yusupova Özdemir

Türkiye
H. Okan Balcıoğlu

Türkmenistan
Parahat Y. Gylyjov
Kadir M. Türken

İç Tasarım
Kenan Gedikli

Kapak Tasarım
Adnan Ünal

Baskı ve Cilt


Entegre Matbaacılık A.Ş.
0212 451 70 70

ISBN: 978-605-60647-0-8

TürkBir Dev 2. Baskı 100.000 adet olarak 23 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da basılmıştır. Bu kitap için hiçbir yabancı kişi veya kurumdan maddi veya manevi yardım alınmamıştır, tüm harcamalar TürkBirDev Proje Destek Fonundan karşılanmıştır.

Genel Bilgi
1. Konu: Sav ve ikna (168)
2. Konu: Politika oluşturma (320.6)
3. Konu: Siyasi durum ve koşullar (Siyaset ve yönetimin tarihi ve coğrafi olarak ele alınışı; siyasal kurum ve biçimlerin tarihi, tanımı ve eleştirel değerlendirmesi (Modernleşme-Türk)) (320.9)
Konu Başlığı: Uluslararası politika bkz. Dünya politikası - Türkler için - Ekonomik gelişme

Bu kitapta bulunan bilgiler kaynak gösterilmesi koşulu ile kullanılabilir. Her hakkı saklıdır.
©TürkBirDev
www.turkbirdev.info

Özet—Video Metni

Bölüm I - TürkBirDev ve Çalışmaları

TürkBirDev’in “Türk Birliği” anlayışı

Türk Birliği’nin oluşturulması için gereken atılımlar

> Bölüm II - Ben ne Yapabilirim?

Üniversite, ilçe, il, bölge ve ülke temsilcilikleri başkanlığı

Maddi Destek ve Başarı Ödülü Programı

Bölüm III - Yazı ve Mektuplar

Düşünceye Çağrı

Bayram kutlaması, ..ve imparatorlukların çarpışması (!)

“Vatan Haini"

Avrupa Birliği Ve Bir Aslanın Aşk Öyküsü

Satranç Tahtasında Şah - Piyon ve Türkiye

Yörede İstikrar İçin Güç Dengelerinde Türkmenler ve Kürtler.

Günahkar

AMCA BEY, “Ben Sana Minnettar Değil…"

> Bölüm IV Birliğe İlişkin Söz ve Şiirler

> Bölüm V - Soru ve Yanıtlar

> Bölüm VI - Öneri, Eleştiri ve Tepkiler

Biz “Türkler”le sorun nedir (?) ve Yanıtları

Toprak Gibi Olmak

> Bölüm VII - 7 Devlet 1 Millet

Bölüm Yazılarını Derleyenler

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Özbekistan

Türkiye

Türkmenistan

Son Söz

Sefer Özdemir - Kısa özgeçmişi