10 Mart 2009 Salı

Kapak

Teşekkür

Öncelikle dünyanın her köşesinde yaşayan ve TürkBirDev davasına sahip çıkıp, atalarımızın Türk Birliği “hayali”ni gerçeğe dönüştürmek yolunda muhteşem bir azimle çalışan onbinlerce TürkBirdev üyesine ve arkadaşımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Ve ayrica ve özellikle bu kitabın ortaya çıkmasında ve/ya TürkBirDev çalışmalarında değerli katkıları olan, R. Doğukan Uzunkavak, Emin Altuğ Turan, H. Okan Balcıoğlu, Şaziye Çakıroğlu, Ragıp Sarı, Mehmet Özgür Demir, Dr. Mustafa Morkoyun, Mustafa Gökkaya, Murat Aktaş, Kamile Eda Arıtürk, İsmail Arabacı, İhsan Serin, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ali Özkan, Altay Cengizer, Prof. Dr. Ata Atun, Umida Yusupova Özdemir, Parahat Y. Gylyjov, Kadir M. Türken, Recep Kurt, Dr. Armağan Büker, Hasan Mercik, Erkan Sevim, Levent Küçükçetin, Ali Haydar Öner, Sami Ünal, Halim Özdemir, Ahmet Aktaş, Gökhan Güneş, Hüseyin Sipahi, İsa Alemdağ, Mehmet Ali Sulutaş, Halis Şahin, Hande Özdinler, Dr. Kaya Büyükataman, Doç. Dr. Mustafa Özcan, Kemal Bozkurt, Hülya Yılmaz, Mücella Aslan, Aykut Aktaş, Nermin Gonca, Emrah Besci, Özcan Tuncel, Mustafa Şenalp, Sadık Dobra, Zerrin Alnar, Mehmet Aktaş, Bahri Özdemir ve adlarını buraya sığdıramadığım için aflarına sığındığım diğer arkadaş, dost ve yakınlarımı sevgi, saygı ve minnettarlıkla anar, göstermiş oldukları gerçek sevginin temellerini oluşturduğu bu calışmalar için en derin teşekkürlerimi sunarım.

Burada nasıl teşekkür edileceğini bilmediğim bir kitleden de söz etmek isterim. Bu kitle adsız ve sessizdir. Bu kitle insanları, yüreklerinde olan sevgiyle hergün birilerinin hayatlarına dokunurlar ve bu dokunuşları ile dokundukları kişileri bir ömür değiştirirler. Bu kitle insanları bazen öğretmen, bazen memur, bazen bir asker, bazen bir işçi, bazen bir akraba, bazen bir hoca, bazen önemli yerlerde görevli devlet adamı ve çoğu zaman da sokakta yürüyen sade bir vatandaş kılığındadır. Bunların ortak bir özelliği yüzlerindeki gülümseme, seslerindeki şevkat, uzattıkları ellerindeki samimiyet, gözlerinde parlayan insan aşkıdır. Bu kitle insanı, hiç bir karşılık beklemeden verirler sevgilerini. İşte bu kitle insanlarına ben ne kadar teşekkür etsem azdır çünkü bunlardan bir çoğu yaşantımın her döneminde benim hayatıma bir şekilde dokunmuşlar ve silinmeyecek muhteşem izler bırakmışlardır. Bu insanlar sadece bana değil, etrafında bulunan her kişiye bir şekilde dokunmuşlar, sevgileri ve yaptıkları fedakarlıklarıyla onları da etkilemişlerdir. İşte bizler bu kitlenin çocuklarıyız. Bizi bağlayan ve TürkBirdev yolunda yoldaş, davasında ülküdaş, topraklarında gardaş yapan bu kitlenin sevgisidir.

BirDev olmak kararlılığı ile ilerlerken içinde yoğrulmuş olduğunuz bu sevgiyi sizin de etrafa saçmanız, dokunduğunuz her kişinin üzerinde derin izler bırakmanız ve

BaşarılarıMızın devamı dileğimle.

Sefer Özdemir

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
(SAYFA)

Şah ve Mat: Tüm Oyunları BozanBir Hamle - Özet (7 )
Bölüm I - TürkBirDev ve Çalışmaları (11)
TürkBirDev’in “Türk Birliği” anlayışı (14 )
Türk Birliği’nin oluşturulması için gereken atılımlar (17)
Bölüm II - Ben ne Yapabilirim? (19)
Üniversite, ilçe, il, bölge ve ülke temsilcilikleri başkanlığı (22)
TürkBirDev Maddi Destek ve Başarı Ödülü Programı (24)
Bölüm III - Yazı ve Mektuplar (25)
Düşünceye Çağrı (26)
Bayram kutlaması, yılbaşı tebriği ve imparatorlukların
carpışması (!) (28)
“Vatan Haini" (30)
Avrupa Birliği Ve Bir Aslanın Aşk Hikayesi (33)
Satranç Tahtasında Şah - Piyon ve Türkiye (35)
Yörede İstikrar İçin Güç Dengelerinde Türkmenler ve Kürtler (37)
Günahkar (38)
AMCA BEY, Ben Sana Minnettar Değil ... (40)
Bölüm IV Birliğe daır Söz ve Şiirler (43)
Bölüm V - Soru ve Yanıtlar (49)
Bölüm VI - Öneri, Tenkit ve Tepkiler (65)
Biz “Türkler”le sorun nedir (?) ve Yanıtları (71)
Toprak Gibi Olmak (88)
Bölüm VII - 7 Devlet 1 Millet (91)
Bölüm Yazılarını Derleyenler (92)
Azerbaycan (93)
Kazakistan (97)
Kırgızistan (103)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (107)
Özbekistan (115)
Türkiye (123)
Türkmenistan (129)
Son Söz (134)
Sefer Özdemir Özgeçmişi (139)